A VIDEO

Aanschouw de eerste houtblokjes. Niet alles wat blinkt is goud, en niet alles wat goud is blinkt van vakmanschap. Meer foto’s van testen volgen.

A PHOTO

"For over two hundred and fifty years, biologists have used the symbols ♂ for male and ♀  for female without really knowing, or caring, why. Yet, without any great effort of imagination, the male and female symbols adopted to represent the sexes in biological sciences can be traced back to the prehistoric rock engravings of the Mediterranean region representing human sexual parts. Leroi-Gourhan has already expressed this thought: “One can wonder if the realistic groups of human subjects are not the key to an evolution towards the abstracts signs” (bron)

A VIDEO

Onderzoek naar iconen: hun betekenis en gebruik in de Westerse samenleving

A VIDEO

De techniek van henna aanbrengen verbetert stilaan, maar het zijn de fouten die me doen nadenken over nieuwe mogelijkheden.

Ondervinding #1: Op bleke huiden duurt het gemakkelijk een maand voor de henna helemaal vervaagt. Ik probeer dit op te lossen door de henna zo snel mogelijk terug af te geven maar door steeds opnieuw symbolen en patronen aan te brengen schijnen de onderste lagen door. Deze transparantie is geen gepland effect maar misschien wel iets om op verder te werken.
Ondervinding #2: Noord-Afrikaanse henna pasta heeft een andere textuur maar ook kleur. Het felle oranje lijkt een beetje clownesk op een wit vel maar wederom wel interessant in combinatie met de Indische ontstaat er een donkere grondlaag en een felle bovenste laag.

Persoonlijke memo: oplader van camera terugvinden om betere foto’s te nemen.

A VIDEO

Henna en verf worden vaak aangebracht voor specifieke gebeurtenissen zoals huwelijken en religieuze vieringen. Wanneer het niet langer gaat om occasionele feiten wordt er, voornamelijk in Afrika, naar scarification gegrepen. Om esthetische redenen, maar ook als een soort branding en a sense of belonging om aan te tonen dat men bij een bepaalde stam hoort, of wanneer een kind tot de wereld van de volwassenen toetreedt.

"Scarification is the practice of permanently marking the skin by cutting it. It is most widely practised in Africa but is also done in other parts of the world. The main purpose of African scarification is to enhance a person’s beauty. Scars also indicate group identity, or mark stages in a person’s life."  (bron)

A VIDEO

Expressie via gezichtsuitdrukkingen, identiteit via gezichtsbeschilderingen.

A PHOTO
Reblogged from gravity
A VIDEO

Het ‘oog’ wordt afgebeeld in verschillende gedaanten en kan erg abstract worden. Van zodra de vorm een pupil (kleine stip) en/of wimpers (korte lijntjes) bevat kan het aanzien worden als een oog. Zo ook de afbeeldingen hierboven. Dit dient om het kwade aan te staren zodat het wegblijft en niet toeslaat. 

Waarheidsgetrouw zijn is geen topprioriteit wanneer me naar symbolen en patronen kijkt. 

A PHOTO

Lichaamsbeschildering ter bescherming. Bescherming via symbolen is heel typerend voor de Noord-Afrikaanse gebieden. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een variant op het boze oog, een steeds terugkerend symbool in Noord-Afrikaanse henna en tattoos.